ضعف بریل خوانی

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۰ دیدگاه
ضعف بریل خوانی [بریل خوانی] در این سالها بیشترین ضعفی که معلمان و اولیا نابینایان از آن گله مند هستند ضعف رو خوانی بچه ها با خط بریل است. حال نکته اینجاست در بسیاری از موارد اولیا و مربیان نقش عوامل محیطی را نادیده می گیرند و دانش آموز و یا روش کار معلم را مقصر می دانند. البته در اینجا منظور ما ...

بریل آموزی به شکلی دیگر

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۱ دیدگاه
برای نوشتن بریل از خانه هایی به شکل زیر استفاده می شود ...  1.___.42.___.53.___.6 این خانه دارای 6نقطه است (توجه :این 3خط فقط برای اموزش راحت تر بیان شده اند البته در خط بینایی و در نوشته های بریل فقط نقطه ها هستند وعددهای کناری از 1تا 6است).برای نوشتن ما از یک لوح استفاده می کنیم که ان لوح 10رد...

اعداد و چهار عمل اصلی ریاضی بریل

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۱ دیدگاه
اعداد و چهار عمل اصلی در بریل در خط بریل برای نوشتن اعداد و علائم ریاضی از همان 6 نقطه استفاده می شود. اما با چند نکته کوچک: * قبل از نوشتن عدد از نقاط (3و4و5و6) بعنوان علامت عدد استفاده می شود. مثلا می خواهیم عدد 1 را بنویسیم اما قبل از آن علامت عدد یعنی نقاط (3، 4، 5،6) را می زنیم سپس سلول بعد...

الفبای انگلیسی بریل

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۰ دیدگاه
الفبای انگلیسی به خط بریل [الفبای انگلیسی...

آموزش بریل به نوآموزان

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۲ دیدگاه
  بریل آموزی برای نو آموزان بریل آموزی بصورت ریشه ای در پایه آمادگی 1و2 آموزش داده می شود، بدین صورت که ابتدا دانش آموز با مفاهیمی چون بالا، پایین، وسط، چپ، راست و... آشنا می شود در ادامه برای اینکه نقاط را به او آموزش دهند از شماره نقاط بطور مستقیم استفاده نمی کنند. و برای این منظور از عباراتی ...

نوشتن بریل

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۲ دیدگاه
نوشتن بریل بعد از اینکه کاغذ را بین دو صفحه ی لوح قرار دادیم و مطمئن شدیم که  کاغذ ثابت شده شروع به نوشتن می کنیم: [کاغذ] برای مطالعه ادامه مطالب و مشاهده تصاویر مربوطه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.