فقدان عنبیه

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۱ دیدگاه
آنیریدیا تعریف تحت الفظی آنیریدیا یعنی اینکه عنبیه وجود نداشته باشد،به همین دلیل در زبان فارسی به این بیماری به نام فقدان عنبیه شناخته می شود. اما گاهی عنبیه بصورت ناقص وجود دارد، که آن هم در دورانی که کودک در رحم مادر است رشد چشم بصورت کامل اتفاق نمی افتد.در واقع کار عنبیه تنظیم مقدار نور ورودی...