کاغذ بریل

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۱ دیدگاه
تفاوت دو کاغذ در تصویر چیست؟ [کاغذ بریل] البته منظور تفاوت رنگشان نیست. برای معلمانِ دانش آموزان و همینطور  افرادی که بریل می نویسند کاغذ سمت راست بسیار آشنا و همینطور نوستالژیک است. هر دو تای این کاغذ ها برای نوشتن و چاپ خط بریل بکار می روند. اما کاغذ سمت راست به این خاطر، به خاطره تبدیل شده اس...