رسم ذوزنقه بریل

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۰ دیدگاه

ذوزنقه بریل

رسم ذوزنقه بریل نیاز به آموخته ی جدیدی ندارد و برای رسم هر ضلع غیر قائم همانند وتر مثلث قائم الزاویه و ساق های مثلث متساوی الاساقین عمل می کنیم.در حالت کلی دو نوع ذوزنقه داریم:

 

ذوزنقه نوع اول:

اول می خواهیم قاعده ی بالایی را رسم کنیم پس سه تا سلول اول را با زدن نقاط 1-4 کامل می کنیم حالا نوبت به رسم ضلع مورب می رسد که با زدن نقاط 1-5 و سلول بعدی را با زدن نقطه 3 کامل می کنیم سپس در همان راستا به خط بعدی رفته و یک سلول را جا می گذاریم و روند بالا را دوباره اجرا می کنیم و باز برای سوم هم کار فوق (زدن نقاط 1-5و سلول بعدی نقطه 3) را تکرار می کنیم. پس از پایان رسم ضلع مورب برای رسم قاعده ی پایین، یا از چپ به راست و یا از راست به چپ از نقاط 3-6 استفاده می کنیم (این امر به دانش آموز بستگی دارد که مشخص شود با کدام حالت راحت تر است). در نهایت برای کشیدن ارتفاع هم از نقاط 1-2-3 استفاده می کنیم که هم می توان از بالا به پایین و هم از پایین به بالا کار رسم ارتفاع را انجام داد.

 

 

ذوزنقه1 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

 

 

ذوزنقه 1 

نکته: اشکال هندسی را می توان به هر اندازه ای که لوح به ما اجازه می دهد رسم کرد.

نکته: برای رسم ضلع مورب می توان با زدن نقاط 1-6 هم آنرا کشید و این بستگی به دانش آموز دارد که با کدام روش راحت تر است.

 

ذوزنقه نوع دوم:

برای رسم این نوع ذوزنقه باید دو ضلع مورب رسم کنیم و برای آغاز کار و اینکه راحت تر کار را انجام دهیم از پایین لوح استفاده می کنیم بدین صورت که به خط آخر رفته و برای رسم ضلع مورب اول، سلول اول را با زدن نقاط 3-5 کامل کرده و سلول بعدی را با زدن نقطه 1 تکمیل می کنیم سپس در همان راستا به خط بالا می رویم و  یک سلول جا می گذاریم و روند فوق را ادامه می دهیم.البته تکرار این امر بستگی به خودمان دارد که بخواهیم شکلمان چقدر بزرگ باشد و ما در اینجا سه بار کار را تکرار کرده ایم. و برای کشیدن قاعده بالایی ذوزنقه از نقاط 1-4 استفاده می کنیم(سه مرتبه) و باز نوبت به کشیدن ضلع مورب بعدی می رسد ،نقاط1-5 و سلول بعد را با زدن نقطه6 تکمیل می کنیم و در همان راستا به خط بعدی می رویم و یک سلول جا می گذاریم و فرایند بالا را مجددا تکرار می کنیم  و این کار را تا خط آخر ادامه می دهیم. در انتها هم برای کشیدن قاعده پایینی از نقاط 3-6 استفاده می کنیم( از چپ به راست یا از راست به چپ)

 

 

ذوزنقه2 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

 

 

ذوزنقه 2 

نکته: برای رسم اضلاع مورب می توان از نقاط 3-4 و نقاط 1-6 نیز استفاده کرد.

حالا سعی کنید یک متوازی الاضلاع بکشید.

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...