استفاده بهینه از لوح و قلم1

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۰ دیدگاه

استفاده بهینه از لوح

لوح دارای یکسری نقاط برجسته می باشد که استفاده از این نقاط می تواند به دانش آموز کمک کند تا از این وسیله بیشتر و بهتر استفاده کند. در شکل زیر این نقاط مشخص شده اند و البته یک نقطه ی مرکزی وجود دارد که از سایر نقاط  متمایز شده است.نکته ی دیگری که قابل ذکر می باشد این است که این نقاط در 5 ردیف افقی و 5 ردیف عمودی قرار گرفته اند و به عبارتی این ردیف ها در حکم یک راهنما عمل می کنند.

بطور کلی می توان به دانش آموز آموخت تا با استفاده از این نقاط به رسم اشکال ، نمودار،محورو ... بپردازد و بدین ترتیب خواهد توانست که موضوعات درسی را بهتر درک نماید.

نقاط

نکته1:در این مقاله از دو پیکان آبی و قرمز برای نشان مکان رسم تنه ی محور اصلی استفاده شده است.

نکته2:به علت جاگیر بودن علامات بریل در برخی از جاها می توان از درج علامت عدد صرفنظر نمود.

 

نحوه ی رسم محور اعداد

محور یکی از موضوعاتی است که هم دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی با آن درگیر هستند.

محور نوع اول:

برای رسم محور از دانش آموز می خواهیم که خط 5 لوح را با زدن نقاط 3_6 پر کند(پیکان آبی مکان رسم تنه اصلی محور را نشان می دهد)

سپس در خط 6،سمت راست نقاط مشخص شده در شکل را با نوشتن اعداد تکمیل نماید(اعداد)

رسم محور1

نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

       محور نوع1

محور نوع دوم:

برای رسم این نوع محور همانند محور نوع اول عمل می کنیم با این تفاوت که در اینجا اعداد منفی هم داریم. برای حل این مشکل از نقطه ی مرکزی کمک می گیریم و سمت راست این نقطه در خط پایینی (خط5) را صفر در نظر می گیریم و سایر نقاط را به صورت زیر شماره گذاری می کنیم:

نحوه رسم محورنوع2

پیکان آبی رنگ نشان دهنده مکان زدن نقاط 3_6 به منظور ایجاد تنه اصلی محور می باشد.

نتیجه به صورت زیر خواهد شد:

       محور نوع2

 

نحوه رسم دستگاه مختصات:

برای رسم محور طول ها (x) در دستگاه مختصات همانند محور نوع دوم عمل می کنیم و برای رسم محور عرض ها(y) از نقاط ردیف3 عمودی استفاده می کنیم یعنی سلول های سمت راست نقاط ردیف 3 عمودی را با زدن نقاط 4_5_6 تکمیل می کنیم.به منظور نوشتن اعداد محور عرض ها (y) نیز از نقاط مذکور استفاده می کنیم، به این صورت کهاز سلول های سمت چپ این نقاط برای نوشتن عدد استفاده می کنیم.

دستگاه مختصات

پیکان های آبی نشان دهنده مکان زدن 3_6 به منظور ایجاد تنه اصلی محور طول(x) می باشد

پیکان های قرمز نشان دهنده مکان زدن 4_5_6 به منظور ایجاد تنه اصلی محور عرض (y) می باشد.

نتیجه به صورت زیر خواهد شد:

      دستگاه مختصات

نحوه ی رسم نمودار:

برای رسم نمودار از نقاط ردیف 1 عمودی به منظور ایجاد محور اعداد و مقدار استفاده  می کنیم و از نقاط ردیف 1 افقی برای ایجاد محور جنس و یا موضوع استفاده می کنیم.بدین صورت که سلول های سمت چپ نقاط ردیف 1 عمودی را با زدن نقاط 1_2_3 پرمی کنیم و در راستای هر نقطه عدد مربوطه را می نویسیم. سلول های بالای نقاط ردیف 5 افقی (خط 9) را بازدن نقاط 3_6 پر می کنیم. 

نمودار

نتیجه به صورت زیر خواهد شد:

     نمودار بریل

با تشکر از شما همکاران و اولیا محترم از اینکه وقت گذاشتید و این خدمت کوچک را مطالعه کردید؛در پایان بهتر است بگوییم که این تنها شروع کار است. و امیدواریم که شما با نظرات ارزشمند خود ما را یاری کنید تا بتولنیم خدمات بهتر و ارزنده تری را ارائه دهیم.شاید خالی از لطف نباشد که بگوییم این مطالب می تواند کمک کند تا علاوه بر اینکه دانش آموز مطلب را بهتر فرا بگیردباعث شود او در کلاسهای تلفیقی احساس بهتری را نسبت به خود داشته باشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...